Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των αναπληρωτών για την ενισχυτική διδασκαλίαΑπό σήμερα Τετάρτη και ως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την απασχόληση στην ενισχυτική διδασκαλία, που αφορούν  τους κλάδους ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί).

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2016-2016

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄)  Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι, τυχόν, υποβάλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. θα τεθούν εκτός προγράμματος.


Η αίτηση, ο πίνακας θέσεων αλλά και η σχετική υπουργική απόφαση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου